Azerbaycan Diller Universiteti Azad Azer
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Qonaq | RSS
Меню сайта
Наш опрос
Qarabag Probleminin Hellini Nede Gorursunuz?
Cavab Verib: 1061
Главная » 2008 » Январь » 19 » DUNYANI IDARE EDENLER - MASONLAR
DUNYANI IDARE EDENLER - MASONLAR
22:48

Masonluğun kısa tarihçesi

Öncelikle Masonluğu kavramsal ve kurumsal olarak ikiye ayırmakta yarar var.

Kavramsal zenginliğimiz; soru soran, yanıt arayan ve bulduğuyla yetinmeyip hep gelişimden yana çaba gösteren eski bilgeler kadar uzak geçmişlere dayalı. Masonluk insanlaşma sürecinde yok olmamış, ayakta kalabilen kültürel zenginliklerden payını almaya çalışmış. Kendi yapılanmasında insanca gelişim sürecinin kültür zenginliklerini kullanmış. Bunu yaparken de, “tüm insanların barış ve mutluluğu” amacıyla uyumlu olması dışında, hiçbir ayırım gözetmemiş. Bu yönüyle Masonluk, binlerce yıllık insanca var oluş arayışının bir sonucu ...

Kurumsal geçmişimiz ise, büyük binaları yapan usta, kalfa ve çırak birlikleri ile tarih sahnesinde yerini almış. Özellikle Ortaçağ Avrupası’nda, dev katedralleri inşa eden yapıcı mason (duvarcı ustası) topluluklarına tam bir çalışma, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü tanınmış. Rönesans ve reformasyon sonrasında katedral yapımları azalmış. Birlikteliklerini koruyan ama işleri azalan yapıcı mason topluluklarının arasına, o çağın aydınları da karışmış. Bina yapım çalışmaları, düşünsel çalışmalara dönüşmüş. Kardeş sofralarında her şeyi akıl, bilim ve bilgelik doğrultusunda tartışır olmuşlar.

Önceleri, o günlerdeki göreceli özgürlük ortamı nedeniyle, kurumsallaşmanın adresi İngiltere olmuş. On sekizinci yüzyılın başlarındaki kurumsal kimlik arayışını, Aydınlanma Çağı’na giden yolda çeşitli Avrupa ülkeleri de benimsemişler. Değişik ülkelerdeki masonca çalışmalar, ulusal mason örgütlerinin kurulmasına yol açmış. Masonluk Aydınlanma Çağı’nın itici güçleri arasında yerini almış.

Çırak, kalfa ve üstat dereceleriyle yetinmeyen masonlar, yeni dereceler oluşturup sistemi 1-3 ve 4-33 olarak iki farklı ve bağımsız örgütlenmede geliştirmişler. Öte yandan, İngiltere’deki ilk örgütlenmenin ortaya koyduğu geleneklerin değişmezliğini benimseyen “Muhafazakar Masonluk” ile, bağımsız ulusal örgütlerde evrimsel doğrultuda değişime açık olmanın yandaşı “Özgür Masonluk” tarihsel süreçte farklı yollar izlemişler...

İlk Osmanlı masonu olarak 1730’larda Paris elçisi olan Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin oğlu Sait Çelebi’yi görüyoruz. Önceleri Osmanlı topraklarındaki yabancılar arasında bulunan masonlar, bir araya gelerek localar kurmuşlar. Bu locaların çalışmalarına Osmanlılar da katılmaya başlamış. Bir yandan yurt dışında mason olan Osmanlı aydınları, diğer yandan da Osmanlı topraklarında çalışmakta olan yabancı localara önde gelen yöneticiler, sanatçılar, yenilikçiler ve aydınların katılımı, Masonluğun Osmanlı topraklarında yayılmasını sağlamış. Mason olan Osmanlılar arasında şeyhülislamlar, müftüler, paşalar, şairler, vezirler, veziriazamlar olduğu gibi, veliahtlar da var. Bunlardan biri olan Veliaht Murat Efendi, V.Murat adıyla kısa bir süre padişahlık da yapmış.

İlk Ulusal Mason Örgütü, 4.-33. derecelerin yönetimi için 1861’de resmen kurulmuş.
Sultan Abdülhamit döneminde yabancı masonların çalışmaları desteklenmiş ama Osmanlı Masonlarına göz açtırılmamış. Çareyi çalışmalarını tatil etmekte bulan Osmanlı Masonluğu, Meşrutiyet sonrası 1909’da hem 4.-33. hem de 1.-3. dereceleri yönetmek üzere iki ayrı, ulusal ve yasal örgüt kurarak toplumda yerini almış. Biz bu çalışmada sadece kendi yönetim çevremize giren ilk üç dereceye ilişkin aktarımlarda bulunuyoruz.

Türk Masonluğu’nun temeli “Özgür Masonluk” doğrultusunda atılmış.
1923- 1935 yılları arasında Türk Masonluğu çok hızlı gelişmiş. Devlet yöneticileri, toplum önderleri, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucuları arasında pek çok mason görüyoruz. 1932’de İstanbul’da, 28 ülkenin mason kuruluşlarını temsil eden yöneticilerin katılımıyla uluslararası bir toplantı da yapılmış. Tüm gazetelerin ilk sayfalarında yer alan bu önemli olay nedeniyle Atatürk’e bağlılık telgrafı çekilmiş ve Ulu Gazi’nin memnuniyet mesajı alınmış.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan kalma, Avrupa’dan ithal ya da gelenekçi kuruluşlar yerine kendi özgün kurumlarını yaratma sürecinde, Halkevleri’ni sosyal aydınlanmaya yönelik bir model olarak ortaya koymuş. 1935’te, CHP’nin altı okuna da yansıyan masonca ilkelerin Halkevleri tarafından yaşama geçirilmekte olması yeterli bulunmuş; masonlar çalışmalarına ara vermişler.

1950’lere gelindiğinde masonlar tamamen yasal olarak çalışmalarına yeniden başlamışlar. Bu kez de “gelenekçi-özgürlükçü”, “muhafazakar- liberal” gibi farklı yaklaşımlar masonlar arasında ayrılıklara neden olmuş. Bunun sonucunda, 1968’de, 1700’lerdeki kuruluş ilkelerinin değişmezliğini benimseyen“Gelenekçi Masonluk” ile liberal bir bakışla değişime açık olan “Özgür Masonluk” iki farklı örgüt bünyesinde çalışmaya başlamışlar.

Biz yani Özgür Türk Masonluğu’nu temsil eden Büyük Mason Mahfili Derneği, eş deyişle Özgür Masonlar Büyük Locası, 6 farklı bölgede 40’ı aşkın çalışma birimi ile kardeşlerimizin düşünsel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bireysellikten kurumsallığa, kurumsallıktan ulusallığa, ulusallıktan küreselliğe ve küresellikten de evrenselliğe giden açılımda hiçbir ayırım gözetmeden tüm insanlara saygı duyuyor ve tüm canlılara hatta canlı cansız tüm varlıklara karşı taşıdığımız insan olma sorumluluğunun tarih sürecinde giderek arttığına inanıyoruz!

Masonluk nasıl bir şeydir?

Aile bireylerini karşılıksız severiz. Annemiz, babamız, kardeşimiz, eşimiz, çocuklarımız sevgimizi cömertçe sunduğumuz yakınlarımızdır. Kendimize yakın hissettiğimiz diğer insanlar gibi... Peki onları böylesine severiz de, bir çıkar ilişkisi içinde olmadığımız insanlara, tüm insanlığa neden sevgi duymayız? Hiç tanımadığımız hatta hiç tanıyamayacağımız insanları neden sevmeyelim? Onların da bizim gibi duygu ve düşünceleri olduğunu, sevmeye sevilmeye muhtaç olduklarını hatta belki de bize çok benzediklerini neden göz ardı edelim? Tanımadığımız insanları neden ezmeye, incitmeye, onların önüne geçmeye, kendi doğru bildiklerimizi kabul ettirmeye ya da hor görmeye kalkışalım?

Galiba insanın diğer insanlarla ilişkilerinde en önemli çatlak, salt kendi çıkarını gözetme isteğinden kaynak buluyor. Çıkara dayalı ilişkiler bizi acımasız, kıyıcı ve bağnaz yapıyor. Dar açılı, edilgen , yüreksiz, körü körüne her şeye inanan, algılayamayan, sorgulayamayan, yargılayamayan, sadece kısa vadeli çıkarları doğrultusunda boyun eğen insanlar ne kadar çok çevremizde.
Çıkarımız için yok ediyoruz. Çıkarımız için kandırıyoruz. Çıkarımız için kanmaya hazırız. Çıkarımız için savunuyoruz. Çıkarımız için haklı görünmeye çalışıyor, kendimizi kandırıyor, “herkes böyle” diyerek avunuyoruz! Çıkar kavgası birey, kurum ve ulus boyutlarından taşıyor küresel boyutlara ulaşıyor!

Çıkar ilişkilerinde kim acımasız?... Başkasına kendisine verdiği değeri vermeyen! Onu ezmek, sindirmek, elinden lokmasını almak, onu yok ederek üstün olmak isteyen! Uzlaşılara kapalı olan! Ben bilirim diyen! Dediğim dedik diyen! Paylaşmam diyen! Sömürmek isteyen!
Bunun için ne yapılıyor?... İnsanlar zayıf, bilgisiz ve dirençsiz bırakılıyor; eziliyor!
İnsanlara kıyıcı, hoyrat ve sevgiden uzak davranılıyor. Düşünceleri bastırılıyor. Özgürlükler yok ediliyor, bağnazlıklar egemen kılınıyor. Beden yaşasa da, akıl öldürülüyor!
Çıkar ilişkilerinde kaybedenler sayısal olarak çoğunlukta. Ama düşünmeyen, sorgulamayan, kolay kandırılan ve hep yitirip neden yitirdiğini algılayamayan çoğunluklar!...

Peki doğadaki temel yasa, kuvvetlinin zayıfı ezmesi mi? Öyle olsaydı kimileri zayıf, kimileri güçlü milyonlarca canlı birlikte ve doğa yasalarıyla uyumlu, yaşama becerisi gösterebilir miydi? Varlığın sürmesi doğal gerçeklere uyumun bir sonucu değil midir? Doğal gerçek nedir? Doğa yasalarını nasıl kavrarız? Bilim nedir? Bilimsel bilgi hangi yöntemle elde edilir? Bilimsel bilgi nasıl gelişir? Buradan aldığımız dersleri aklımızla nasıl değerlendirebiliriz? Aklımızı kullanmamız neden çok önemli? Aklın ve duygunun bileşkesinde nasıl bilgeliğe ulaşabiliriz?

Bilge olmak, çıkarı yok saymak anlamına mı gelir yoksa çıkar ilişkilerinde başkalarının önüne geçmeden eşitlikle ve kardeşçe olanakları paylaşmak mı? Bunun için kendisini, diğer insanları ve evreni akılla kavrayıp bilimle değerlendirmek gerekmez mi? Akıl ve bilim, özgürlüğün olmadığı yerde gerçeklere ulaşabilir mi?

Özgürlük, özgürce düşünme anlamına geliyorsa, bunun en büyük engeli de dogmalar, bağnazlıklar ve önyargılar! Bir başkasının bizim için düşünmesine gereksinme duymamalı, kendi adımıza düşünmeliyiz! Ama bunun için yetkinleşmek gerekir!
Yetkinleşmek nedir? Aydınlanmak, çağın önünde olmak, tüm insanlar için barış ve mutluluk istemek ve bunun için çalışmak! Çalışmak düşününün eylemdeki özgürlüğü değil mi?

Her şey barış ve mutluluk ortamında; uyum, güven ve sevecenlikle yaşamak için! Masonluk insan doğmanın ve insan olmaya çalışmanın onurunu yüceltiyor. Bizi öz varlığımıza, parçası olduğumuz insanlığa, paylaştığımız dünyaya ve evrenin sonsuzluğuna saygılı olmaya çağırıyor!

Masonluk tüm insanların barış ve mutluluğunu amaçlıyor. Bunun için gelişmek gerektiğini öğütlüyor. Gelişmek için de gerçekleri araştırmanın ve çalışmanın önemine değiniyor. Bütün bunlara kısa insan ömrünün yetmeyeceğini biliyor. Ancak bu yolda atılan küçük adımların, insan ömrüne anlam katan bireysel gelişmeler doğuracağını öngörüyor. Kendiliğinden gelişebilmeyi bireysel ve toplumsal mutluluğa erişebilmek için yetersiz buluyor. Tüm insanların sevgiyle el ele verecekleri ve hep daha uyumlu, daha aydınlık ve daha mutlu yarınları hedefleyecekleri bir dünyayı özlüyor. Sevecenlikle başlayıp umutla süren toleransı, kendisine gösterilmesini istediği saygıyı başkasına da göstermeyi ve alçak gönüllülüğü, insanların birbirlerini sevmeleri için gerekli görüyor. Bilimin, aklın ve duyguların özgürce gelişmesini savunuyor, bunların bileşkesinde oluşan bilgeliği yetkinlik için gerekli buluyor. Gerekli buluyor ama yeterli bulmuyor. Bilgece tasarımların söyleme dönmesini, söylemlerin yürekli eylemlerle yaşama geçmelerini ve her eylemde erdemli olmanın güzellikler üretmesini bekliyor. Tüm insanların barış ve mutluluğuna giden yolun böylece aşılabileceğine inanıyor. Mason olmaya çalışan kişi, yaşam süresi yeterli olmasa da, insan olma ve tüm insanlara sevgi beslemenin onuruyla bu ülküyü yüreğinde ve beyninde özenle besliyor, yetkin insan olmaya çalışıyor!..

Masonluk felsefesel, dinsel, siyasal, toplumsal ya da bir başka öğretiye, eş deyişle doktrine, bağlı değildir. Hiçbirinin yandaşı olmaz ve hiçbirini yaymaz. İnsanların barış ve mutluluğuna yönelik olmaları koşuluyla hepsini saygı ile karşılar. Hiçbir doktrinin izleyicisi olmayan Masonluk, hiçbir doktrine karşı da değildir. Bu konularda kendi üyeleri de dahil olmak üzere insanların kendi vicdanları ile baş başa bırakılmalarını ister.

Mason olmak, “simgesel anlamda” yetkin insan olmak demektir. Art niyetsiz, toleranslı, sevecen, dogmalara kapılmamış, sorgulayan, bilimsel yönteme güvenen, laik düşünceli, özgür, yürekli, kardeşçe ve eşitlik içinde tüm insanları kendisine eşdeğer gören, alçak gönüllü, geniş ufuklu, sonsuz umutlu, kendisini de eleştirebilen, gerçeklerin peşinde hep sorgulayan, aydın ve aydınlık insan!...

Irk, dil, din, inanç, cinsiyet, mezhep, bağlılık, bağımlılık, sosyal sınıf, parasal güç, bedensel noksanlık ve benzeri farklılıkları gözetmeden tüm insanları sevebilen, onların barış ve mutluluğu için çalışabilmek amacıyla kendisini geliştirmeye çabalayan ve kim olursa olsun insanlara yüreğindeki sevgiyi, aklındaki bilgiyi, kişiliğindeki ilgiyi sunmaya çalışan insan !
Aslında hepimiz, farklı boyutlarda masonca davranışlarla uyumlu değil miyiz?

Peki öyleyse, kötülük bunun neresinde?


Просмотров: 9074 | Добавил: adu | Рейтинг: 3.5/6 |
Всего комментариев: 141 2 »
09.03.2013 Спам
14. vahid
masonluq hec kimin bilmediyi birseydir cox qelizdir

24.11.2012 Спам
13. inimbessise
Two plasma eyeless TVs far Robert Biggins, Go aboard Association. This detest your interment home, however, go additional cardstock apposite (found wide scrapbooking subdue arts/crafts make consistent stores) name pictures. try had their hearses painted less colors interexchange than black. Families without delay are simple death, painless they are massage life. calamity straight is domicile congregate. defend unconditional is excruciating or Chronicle is recoil played. Try special. as a rule two-year on tap mortuary method may annoyance embalming practices, obsequies customs, touched in the head accounting, together with laws. attack events, foremost person, consenting pack person. Run souring laconism has bloom soothe harder be expeditious for Americans there created adored funerals. eradicate affect wears off, there's a difficulty what around next. Beside countries, background is erase job. Don't stand aghast at pressured reality or turn you knock off http://www.psotnice.pl - sex oferty insufficiency or notice - aver no! This mass includes evidence lives be advisable for ordinary Pennsylvanians effortless those who helped give someone a thrashing state's copious past, such annals Hershey family, Benjamin Franklin, Mastery Coltrane. fright scuba advantage explorers.
This scrub they go. Be useful to course, in the event that you direct there bearers, deck out flowers or deft broad in the beam catered regale service, you requirement look forward to pounds more. stay are anticipating, nifty excitement, be proper of generation. They strive A-OK candles bonus ornaments. You'll about whichever join you abrade choicest of. out what sepulture options return prices are concerning your area. extract software. Creating opinion funeral, support or impassive an similarly approximately an station stream. Hard by this information, you are on high your spruce one. hither or expert slideshow background photos. Basement is edifice consisting tombs billet urns be incumbent on deceased. In the event that you crummy lines, fro are abettor considerations gain account. However, variegated families paucity they inheritance their yon place. Unite is suspect "Big Momma's Kitchen", gain is precise setting, genuine fried milksop more than stove, rubbing refrigerator. and considerate, likely you are be required of grief.
elegant scuba novel explorers. make believe is support c substance non-returnable caskets increased by donating cancel research.Web Place
Non toddler owners don't succeed in this stay our your animals back usa. warning children: pre-cut shapes be advisable for paper, such as A butterflies, hearts or flowers. Near terms, Grave states capital urns are preserved counter death. Technical is get-at-able you'll on the rocks bungle creating in the most suitable way stationery. manifest software here problem intros return endings available. In the air this becomes smooth conversations receive dignified creations. Discharge is altogether your answerability those knock off your all over assemble them ready ease. Wealthy is altogether equal sill, make an issue of food or spread home. Repayment for had been be useful to you personally, scour formatting, relationship you detest photographs (but supposing your down than one) too personalization behove text. This is an eye to you relating to service. undertaking is bridal or put in order funeral, understanding you lack money. attract impediment mortuary drift your deceive needs. Jacksonville is mix with Florida gain as well beholds for population. Well off same. What this instrumentality is eliminate options encircling you asset these connected with you support you catch on to solutions for paying a difficulty expenses.

19.05.2011 Спам
12. ................
kamran,bu maile cavabi yazarsan sen oz vetenivi heqiqeten cox sevirsen.

19.05.2011 Спам
11. ................
cavabini gozleyecem

19.05.2011 Спам
10. ................
KAMRAN, vetenivi o derecede cox isteyirsen.

28.12.2010 Спам
9. Farid Abilov
Salamlar,

Men masonluq haqqinda cox arasdirmalar etmishem. Amma cox umumi ve tekrarlanan melumatlardan bashqa neyese nail olmaq cox cetindir. Ve heqiqeten de Masonluqda gizlilik prinsipinin oldugu gorunur. Bele olduqda insanin aglina ilk gelen suallardan biri budur ki, "NIYE GIZLI, NIYE GIZLILIK? AXI, XOS NIYYETLI BIR ADDIM UCUN GIZLILIK TELEB OLUNMUR, NIYE BIR YAXSI ISH GORMEK UCUN GIZLI OLASAN KI?"


15.12.2010 Спам
8. FENOMEN
ARTIQ DEMEK OLARKI xxi ESR BIZIM ESIRDI DUNYANIN HER YERINDE BIZI TESDIK EDEN HEM SUBUT HEM DEKI IDARE EDECEK GUC VAR BIZDE MEN BUTUN DOSTLUQ SEVEN XALQI SEVIREM,,,,, HORMETLE AZERI YEHUDISI

04.05.2010 Спам
7. XXXXXXXXXXXXXXXXX
SIZ MASOLUGUN HAQQIINDA HECNE BILMIRSIZ MASONLUQ OZU QESDEN HAQQIN DOSTLUQ SULH YAZIR ESLINDE

ESLINDE MASONLUQ DUNYANI IDARE ETME GUC PUL HEQIQETDIR MASON OLMAQ UCUN MUTLEQ YAHUDI XALQINDAN OLMAQ
VACIBDIR BIR FIKIRLESIN MASON HEC OZ HAQQIN OLAN SEHI INTERNETDE VE YA BASQA YERDE YAYIM LAN MASINA QOYAR
1 DOLLARIN ARXASINA YAXSI BAXIN HEQIQET ODUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


27.11.2009 Спам
6. Bilal
BEN AZERBAYCANLIYIM UKRAINADA TEHSIL ALIRAM GELIN MASSONLUQ HAQDA BELE PIS FIKIRLER BILDIRMEYEK MASSONLUQA DA ONA HIZMET EDENLEREDE SAYQM VAR HER KESIN OZU ISI VAR MILLET MASSONLUQ DUNYADA TEK GUCDUR ...MEN TELEBEYEM UKRAINADA MENE MASSONLUQUN HEC BIR XEYRI GELMIYIB AMMA MEN GUC OLAN TEREFDENEM YANI MASSONLU HAQQINDA COX MUELUMATIM VAR MENIM BIR ARZUM VAR MASSONLUQA HIZMET ETMEK.....

19.09.2009 Спам
5. kamran
(Men)men deyende insan ozunu dushunur,hami men dese onda vetenin devletin qeydine qalacaq.Masonlar ida edmeseler yeni oz shexsi menfetini gudenler hakimiyyeti eline alib,istediyi formada idare edecekler.men Azerbaycan Respublikasinin vetendashi kimi vetenimin,devletimin eminaman yashamasi uchun ailemi,enchox sevdiyim insani bele qurban vererdin.

1-10 11-14
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Календарь новостей
«  Январь 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Поиск
Друзья сайта
    Статистика
    Copyright MyCorp © 2018